PRVORAZREDNI RAFINIRAN ALKOHOL 96%

27,50  z DDV

SESTAVINE
Etanol 96 % voL, ES: 200-578-6
H225 lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

HRAMBA
Izdelek ni primeren za neposredno uživanje.
Potrebno ga je redčiti z vodo v razmerju vsaj 1:1.
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

Šifra: 01566 Kategorija:

Dodatne informacije

Teža 1,4 kg